Kidyers คือ Digital Creative Agency ที่มาพร้อม Design thinking 360° และเครื่องมือวิเคราะห์ Customer Insight ช่วยวางแผนการตลาดอย่างเฉียบขาด ให้ลูกค้าจดจำ Brand ใน Moment ที่ดีที่สุด
Group 120

“คิด” ครีเอทีฟคอนเทนต์

Kidyers สร้างสรรค์ สื่อโฆษณาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ กราฟิก อินโฟกราฟิก โมชั่นกราฟิก วิดีโอไวรัล เปลี่ยนทุกเรื่องราวเป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ด้วยภาษาเข้าใจง่าย เร้าใจกลุ่มเป้าหมาย ให้ลูกค้ารับรู้ และเข้าใจผลิตภัณฑ์ ตรงตามความต้องการของแบรนด์มากที่สุด
Group 143

“คิด” ตีโจทย์แตก

Kidyers วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างเข้มข้น ครอบคลุมทุกปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด Digital Marketing โปรโมทแบรนด์ สร้างยอดขาย เพิ่มยอดสมาชิก ฯลฯ เราสามารถผลักดันให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว ภายใต้ Design thinking ที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง
Group 192

“คิด” ผลลัพธ์เกินคาด

Kidyers เป็น เอเจนซีโฆษณา ที่ให้มากกว่างาน Production เพราะเราผสมผสาน Art & Innovation อย่างลงตัว ด้วยนวัตกรรมหรือเครื่องมือช่วยกลั่นกรองข้อมูล ก่อนวางแผนทำการตลาดอย่างเจาะลึกตรงกลุ่ม ทำให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ในแบบที่แบรนด์เองอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน

OUR WORK

SERVICES

Group 269

Brand & Communication

(Build)

สร้างสรรค์ Campaign หรือ Creative Content ผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบ เน้นเร้าความสนใจ ให้ความรู้ สร้างภาพลักษณ์ สร้างพลังบันดาลใจ แก้ไขวิกฤติเป็นโอกาส เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับแบรนด์หรือองค์กร
Group 270

Digital Marketing

(Drive)

วิเคราะห์ทิศทาง Social Trend และสื่อ Digital Media ทั้ง Website, Facebook, Line, Twitter, Instagram, Application เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการวาง Content ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย
Group 271

Customer Experience

(Create)

นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำสูงของเรา จะช่วยย่อยข้อมูล สถิติมากมาย ให้เข้าใจง่ายขึ้น ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้แบรนด์หรือองค์กร รับรู้และเข้าถึงพฤติกรรมความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานในอนาคต

WE ARE KIDYERS

Client Partners